EQUIP DIRECTIU


CÀRREC NOM CORREU ELECTRÒNIC
Directora Maria Jose Llorca Fornés 03002573@gva.es
Vicedirector Josep Salvador Perez Guarinos
Secretària Maria Vicenta Ferrer Llinares 03002573@gva.es
Cap d’Estudis Diürn Maria Teresa Lloret Ferrer
Cap d’Estudis Nocturn Luis Bonmati
Vicesecretari Jesús Vte Pons

PROFESSORAT


En el següent enllaç trobareu el llistat del professorat del centre. (Clica ací)

TUTORS/-ES


En el següent enllaç trobareu el llistat dels tutors/-es del centre de cadascun dels grups. (Clica ací)