Inici · Webmaster · Canvi d'idioma
·  
EL DEFENSOR DE L'ALUMNE

El Defensor de l'Alumne és la persona encarregada de vetlar i tutelar els drets i llibertats dels estudiants dins de l'àmbit docent i administratiu.

Les seues comeses s'estenen als camps propis de la mediació i conciliació, a fi d'evitar situacions d'indefensió i actuacions arbitràries.

Funcions

  • Assessorar els/les alumnes sobre els seus drets i obligacions, d'acord amb les normes acadèmiques.
  • Atendre els/les alumnes en les consultes, queixes i reclamacions, tant individuals com col·lectives.
  • Facilitar la presentació de suggeriments o recomanacions a la direcció en relació amb les mesures que s'ha de seguir per a millorar la qualitat acadèmica.
  • Proposar noves fórmules per a la solució global dels conflictes.

Peculiaritats

  • És nomenat pel director
  • Opera dins de l'anonimat
  • Preservarà la confidencialitat de les dades i informacions de caràcter personal o reservat, obtinguts en l'exercici de les seues funcions
  • Les seues actuacions no estan sotmeses a mandat imperatiu de cap òrgan escolar, regint-se pels principis d'independència, autonomia, imparcialitat i ponderació.

Per poder accedir al Defensor de l'Alumne, simplement envia un correu electrònic:

e-mail: defensor@iesbellaguarda.com

[Anar a la pàgina d'INICI]

IES BELLAGUARDA · Galotxa, 1 · 03590-ALTEA · Tel. 96 584 07 54 · Fax 96 584 33 47 · e-mail: 03002573@edu.gva.es